Komplexný balík pre HoReCa segment

Ponuka profesionálného vybavenia pre hotely, reštaurácie a kaviarne

Moderné nápojové a občerstvovacie automaty

Uvedomujeme si našu zodpovednosť za ochranu životného prostredia, preto naše automaty vydávajú len ekologické poháre a miešadlá.

Džúsové a nápojové koncentráty

Profesionálny systém štiav a nápojov pre HoReCa